+40 732 932 787 contact@meritiiubire.ro

ȘCOALA DIN BELCEȘTI

Lucrări de reparații capitale la clădirea cu destinație de Grădiniță din cadrul campusului Grupului Școlar ”Victor Mihăilescu Craiu” din comuna Belcești, județul Iași.
Lipsa implicării reprezentanților locali din Belcești, conform contractului inițial a dus la sistarea derulării proiectului legat de construcția grădiniței din Belcești.

PROIECT BELCEȘTI

Scurtă descriere a proiectului.

Lucrări de reparații capitale la clădirea cu destinație de Grădiniță din cadrul campusului Grupului Școlar ”Victor Mihăilescu Craiu” din comuna Belcești, județul Iași.

Imobilul este proprietatea publică a Consiliului Local Belcești.

Se urmărește demolarea vechiului imobil și realizarea lucrărilor de reconstruire, prin modificare, reabilitare, refacere sau consolidare structurală, cu menținerea destinației inițiale de spații pentru învățământ.

Mesajele voastre

Mihaela Ghitulescu

“Un om plin de iubire pe care o dăruiește necondiționat semenilor săi . Mulți ani binecuvantati si plini de iubire!”

DESPRE PROIECT

Situația actuală

Lucrările de reabilitare a Grădiniței începuseră în 2006, dar fondurile au fost sistate în 2007, astfel încât clădirea s-a degradat iremediabil.

Raportul de expertiză tehnică privind evaluarea stării tehnice a clădirii propune demolarea integrală, în regim de urgență, atât în scopul reconstruirii cât și în vederea protecției persoanelor din incinta campusului școlar. 

În prezent cei 90 de copii care frecventează Grădinița din Belcești sunt nevoiți să desfășoare cursurile în trei spații improprii procesului de învățământ: vestiarele sălii de sport a grupului școlar, fostul post comunal de poliție și o încăpere a casei parohiale.

GALERIE FOTO

Iată statusul actual a clădirii

DETALII PROIECT

Durata și valoarea estimată

În vederea reconstrucției a fost obținut certificatul de urbanism nr. 26 din 19.07.2018. 

 Se preconizează ca acțiunea de strângere a fondurilor și derularea lucrărilor de construcției să dureze un an calendaristic începând cu data …. 

Consiliul local Belcești a adoptat Hotărârea nr.49 din 31.07.2018 privind aprobarea Devizului general de lucrări și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Grădiniță Grup Școlar Victor Mihăilescu Craiu”, cu un total general de 893599,691 lei, din care bugetul local va suporta 157799,342 lei iar Asociația ”Meriți Iubire” 735800,348 lei. Autorităle locale au alocat deja suma de 118175 lei din rezerva bugetară a UAT Belcești pentru instrumentarea obiectivului de investiție.

DESPRE ASOCIAȚIE

Organizator

Deși recent constituită juridic, Asociația ”Meriți Iubire” a derulat, în ultimii 10 ani,  prin fondatorul  și președintele său, medic stomatolog Trufaș Carmen, o serie de acțiuni caritabile în școli, grădinițe, spitale ori cămine de bătrâni.

CUM NE AJUȚI?

În spiritul transparenței și al participării, publicăm periodic execuția bugetară a asociației.

Donează orice sumă îți permiți, pentru a aduce o contribuție pozitivă societății.

Share This